Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Αλλαγή ημερομηνίας εξεταστικής

22/12/2014: Φ.Ε.Κ. για διπλή εξεταστική
15/1/2015 (!): Το Τμήμα της ΣΕΜΦΕ αποφασίζει να είναι διπλή η εξεταστική
19/1/2015: βγαίνει η πρώτη έκδοση του προγράμματος, η οποία θα συνεχίσει να αλλάζει τις επόμενες μέρες

Μετά την αργοπορία στην απόφαση για διπλή εξεταστική, όπως και στην ανακοίνωση του προγράμματος, το οποίο βγήκε 12 μόλις μέρες πριν την έναρξή της, ξεκίνησε έντονη συζήτηση για τα προβλήματα αφ' ενός της ημερομηνίας (ειδικά τη στιγμή που θα συνεχίσει να αλλάζει και τις επόμενες μέρες), αφ' ετέρου για το ζήτημα ότι πρέπει να μπορούν οι φοιτητές να δώσουν τα εαρινά μαθήματα που θέλουν (και όχι με βάση τις περσινές τους δηλώσεις και μόνο).

Ατά τα δύο είναι αναγκαίοι ώροι ώστε η εξεταστική να μην είναι δώρον-άδωρον και ειδικά για όσους είναι μεγάλα έτη, η ανάγκη να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν είναι μεγάλη.

Το αίτημα να δίνει ο καθένας τα εαρινά μαθήματα που θέλει και η μεταφορά της έναρξης της εξεταστικής μία εβδομάδα αργότερα μάζεψαν 200 περίπου υπογραφές μέσα σε μια μέρα και υπό το κράτος της πίεσης, ο Κοσμήτορας της ΣΕΜΦΕ κάλεσε Τμήμα την Παρασκευή στις 13:30 στην αίθουσα της Συγκλήτου για να συζητηθεί το αίτημα.

Αναγκαία συνθήκη ώστε να μπορέσουν αυτά τα αιτήματα να ικανοποιηθούν είναι να είμαστε όσοι περισσότεροι γίνεται αύριο στο Τμήμα και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.