Κάνετε click στην εικόνα για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη

Επιχειρηματικοποίηση

Βιβλιοθήκη με:
  • έγγραφα και στοιχεία για τις εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις
  • την πορεία της επιχειρηματικοποίησης του πανεπιστημίου
  • έγγραφα και νομοθεσίες της Ελλάδας και της Ε.Ε.
  • στοιχεία για πανεπιστήμια του εξωτερικού και την έρευνα
  • και άλλα πολλά
Εμπλουτίζεται διαρκώς και κατά τη γνώμη μας αποτελεί μία χρήσιμη πηγή στοιχείων και δεδομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου